Obchodní podmínky

VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATEL

Název společnosti:

monelli, spol. s r. o.

Sídlo společnosti:

N.Teslu 4404/1 , 92101 Piešťany

IČO:

36664171

DIČ:

SK 202 222 8175

Zápis:

Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava I, oddíl Sro, vložka č.18892 /T.

E-mail:

iflimel@monelli.sk, aflimelova@monelli.sk

Tel. kontakt:

+421 902 918 831 (prosíme upřednostňovat e-mailovú komunikaci)

1. Základní informace

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavřené v e-shopu www.limelo.sk mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona na ochranu spotřebitele č. 102/2014 Sb. </ P>

Prodávajícím je monelli, s r.o., Nikola Tesly 4404/1, 92101 Piešťany, IČ: 36664171, DIČ: CZ 2022228175 Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka č. 18892 / T. </ P>

Kupujícím je spotřebitel, tj fyzická osoba, která při uzavírání a naplnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikům se řídí dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. </ P>

Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Trnavský kraj Pekařská 23,917 01 Trnava. Odbor dozoru tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523. </ P>

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Vyplnění objednávky na e-shopu www.limelo.sk a její odeslání kupujícím se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy dle občanského zákoníku, způsobem a na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. </ P>

3. Ceny zboží

Všechny nákupní ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní kromě nákladů spojených na doručení objednaného zboží. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ceny za dopravu jsou uvedeny na internetové stránce v sekci “Doprava a platba” a v nákupním košíku ještě před dokončením a potvrzením závazné objednávky, kde kupující vidí celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží. </ P>

4. Platba za zboží

Prodávající potvrzením závazné objednávky akceptuje platbu za objednané zboží způsoby, které jsou uvedeny na stránkách “ Doprava a platba “. </ p>

Součástí závazné objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží předem nebo při doručení objednaného zboží. </ P>

5. Dodání – doručení zboží

Dodání nebo doručení zboží se řídí podle termínů, které jsou uvedeny při objednávce. </ P>

 • li uvedeno SKLADEM – 3 – 5 dní </ li>
 • li uvedeno NA OBJEDNÁVKU – do 21 dnů nebo 30 dnů podle značky výrobce. </ Li>
  </ Ul>

  Objednané zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce-kurýra-poštovního doručovatele) převezme zásilku objednaného zboží, nebo se: </ p>

  1. produkty objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí produktu, který byl dodán jako poslední, </ li>
  2. dodává produkty-zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního produktu -kusu. </ Li>
  3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží. </ Li>
   </ Ol>

   6. Reklamační řád

   Reklamační řád se řídí podle zákona č.102 / 2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a zákona č.250 / 2007 CFU o ochraně spotřebitele a jeho novel. </ p>

   Záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem, je 24 měsíců. Začíná běžet dnem převzetí zásilky. Na uplatnění reklamace je třeba vyplnit “reklamační protokol” a spolu s reklamovaným produktem zaslat na adresu sídla prodávajícího. </ P>

   Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují na adrese: monelli, s r.o. N.Teslu 4404 / 1,921 01 Piešťany. </ P>

   7. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel. </ P>

   Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se: </ p>

   1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, </ li>
   2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, </ li>
   3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží. </ Li>
    </ Ol>

    Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. </ P>

    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: </ p>

    • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, </ p>
     </ Li>

    • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, </ p>
     </ Li>

    • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (například spodní prádlo, která není balená v ochranném obalu nebo spodní prádlo balená v ochranném obalu a tento obal byl porušen), </ p>
     </ Li>

    • prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím, </ p>
     </ Li>

    • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, </ p>
     </ Li>

    • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu. </ P>
     </ Li>
     </ Ul>

     Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. E-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na (FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY). </ p>

     Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv poslední den 14 denní lhůty. </ P>

     Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu kupujícímu převodem na účet (IBAN), který mu kupující uvede do formuláře na odstoupení od kupní smlouvy nebo písemně na e-mailovou adresu prodávajícího. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby. </ P>

     Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. </ P>

     Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby . </ p>

     Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty </ p>

     8. Ochrana osobních údajů

     Kupující (v případě pokud je fyzická osoba) oznámí prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu pro doručení včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailu. </ P>

     Kupující (v případě pokud je právnická osoba nebo podnikatel) oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. </ P>

     Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy. </ P>

     Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. </ P>

     Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení. </ P>

     Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – poštovním společnostem (kurýrem, poště). </ P>

     Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání Newsleter nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.), A to jen se souhlasem kupujícího. Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně zaškrtnutím příslušného políčka při registraci v e-shopu a / nebo při odesílání objednávky. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailovou adresu kupujícího. Svůj souhlas se zpracováním údajům pro marketingové účely může kupující kdykoliv odvolat například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího s žádostí o odhlášení z newsletteru. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám. </ P>

     Marketingový informační systém prodávajícího je registrován v Evidenci informačních systémů osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. </ P>

     Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího žádat: </ p>

     • p align = “justify”> potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávané, </ p>
      </ Li>
     • informace o zpracování osobních údajů, </ p>
      </ Li>

     • seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování, </ p>
      </ Li>

     • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požadovat jejich vrácení; likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona. </ p>
      </ Li>
      </ Ul>

      Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího zamítat: </ p>

      • zpracovávání osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci, </ p>
       </ Li>

      • využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, </ p>
       </ Li>

      • nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu. </ P>
       </ Li>
       </ Ul>

       S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení. </ P>