Reklamační řád

Reklamační řád se řídí podle zákona č.634/1992 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a zákona č.634/1992 Sb o ochraně spotřebitele a jeho novel.

Záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem, je 24 měsíců. Začíná běžet dnem převzetí zásilky. Na uplatnění reklamace je třeba vyplnit “ Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují na adrese: monelli,s r.o. N.Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany. Slovensko